AktueltNy informasjon!!!!!

Hei alle elever og foreldre

Det er nå vaskelister klare i lokalet vårt, og jeg vil gjerne dere skriver dere opp selv. Jeg kan godt fordele dette på dere alle men vet da at det vil bli en del fuss ihht tider osv. Så gjør dette asap – det skal vaskes en gang pr. uke. Det er ikke noen spesiell form for dugnad ........

Nytt familiemedlem

18/02-2015 ble jeg pappa til en liten tass - treninger har da blitt litt amputert i det siste grunnet dette. Jeg vil f.o.m neste uke komme tilbake for fullt.

Trening

TAEKWONDO er ikke bare fysisk trening, der er også filosofi.

Ved å trene taekwondo utvikler vi mental disiplin, konsentrasjon, tålmodighet og kontroll.
Hurtighet, kraft og smidighet utvikles løpende under trening - bevegelser og teknikker blir mer komplisert
og mangfoldige etterhvert som kunnskap tas imot.

Keep it fast, train hard & be well!