Ny informasjon!!!!!

Hei alle elever og foreldre

Det er nå vaskelister klare i lokalet vårt, og jeg vil gjerne dere skriver dere opp selv. Jeg kan godt fordele dette på dere alle men vet da at det vil bli en del fuss ihht tider osv. Så gjør dette asap – det skal vaskes en gang pr. uke. Det er ikke noen spesiell form for dugnad ........