Teori og Pensum

Graderingspensum for 9.gup t.o.m 1.gup.
Råder dere til å følge gradene deres da det kan være mye å holde styr på. Pensumet tar for seg alle gradene opp til sort.
Last ned eller kjøp et eksemplar på ark i klubblokalet.