TaeKwonDo

 

Historie

En myte forteller at for ca. 2000 år siden gikk munken Bohdiharma, fra India til Kina, hvor han bygde det berømte Shaolintempelet. På sin lange ferd studerte han forskjellige dyrs angreps- og forsvarsmetoder. Ut fra dette utviklet han et kamp/meditasjonsmønster, som er forløperen til all asiatisk kampkunst. Fra Shaolintempelet spredte dette seg og ble Wushu (Kung Fu), i Japan ble kunsten kalt Te (Karate) og til Korea hvor det fikk navn som Tae Kyon, Tang Soo Do osv.

Beltene

Hovedhensikten med bruk av belte i denne formen for selvforsvar, er at de representerer den filosofiske betydningen av Tae Kwon-Do, og samtidig skiller mellom de ulike gradene.

Alt om tall

Legger opp en liste på telling opp til 1000 på koreansk for de som er intressert. Veldig greit å lære seg iallefall å telle til 20 på koreansk for alle.