Beltene

Hovedhensikten med bruk av belte i denne formen for selvforsvar, er at de representerer den filosofiske betydningen av Tae Kwon-Do, og samtidig skiller mellom de ulike gradene.- Hvit
    Symboliserer harmløshet fordi nybegynnerne har liten kjennskap til Taekwon-do

- Gult
    Symboliserer jorden, hvorfra en plante tar rot og springer ut.
    Grunnlaget for Taekwon-Do blir lagt.

- Grønt
    Symboliserer plantens vekst, og at ferdighetene i Taekwon-Do begynner å utvikle seg.

- Blått
    Symboliserer himmelen som planten vokser mot, og gjenspeiler fremgangen i Taekwon-Do.

- Rødt
    Symboliserer fare, og er en advarsel til en motstander om å holde seg unna. Eleven må trene selvkontroll.

- Sort
    Symboliserer det motsatte av hvitt, og er derfor et symbol på modenhet og perfeksjon i Taekwon-Do. Det indikerer også at bæreren er upåvirket av mørke og fare.

Normalt foregår gup-graderinger 3 ganger i året. Den første graderingen i året skjer vanligvis ved påske, den andre rett før sommeren og den siste rett før juleferien. Graderingen varer ca. 1/2 - 2 timer. Graderingen deles opp i puljer etter beltefarge. Doboken skal vœre nyvasket og nystrøket til gradering. Og til hver gradering hentes det inn en ekstern sensor/master.


Det er veldig individuelt hvor lang tid det bør gå før man prøver seg på et nytt belte. Poenget er at man virkelig bør mestre all teori, alle teknikker og alle poomser det nye beltet krever. Den generelle regelen sier at det bør gå minst 3 mnd. før man prøver seg på nytt belte. Dette gjelder frem til rødt belte. Deretter skal det gå minst et halvt år mellom hver stripe. Fra 3 svarte striper (1. cup) til 1. dan bør det gå minst 1,5 år. fra 1.Dan til 2.Dan må utøveren ha trent i minst to år, fra 2.Dan til 3.Dan må utøveren ha trent i minst tre år og slik fortsetter det. En svartbeltekandidat spør ikke om når han/hun kan gradere seg, men venter til instruktøren forteller det. Det er viktig å huske at de ovenfornevnte tidsrammene er veiledende, og at noen trenger lenger tid for å modnes. Dessuten forutsetter man at TaeKwonDo-studenten trener minst 2 ganger i uken frem til blått belte. Deretter anbefales det sterkt at man øker på til 3 ganger pr. uke. Det er et realistisk mål å nå svart belte etter ca. 5 år med regelmessig trening.